[tilbake til startsiden]

Helse og omsorg

Nes Bo og ServiceSenter.
Nes kommunale Senter for senil demente, og avd. for soma-tiske pasienter. Rehabilitering og betydelig nybyggsdel. Høye
buede tverrbygg og nye terrasser. Ca 5000m2, avsluttes 2002.