[tilbake til startsiden]

Næringsbygg

ÅrnesPortalen.
Forretningsbygg for dagligvare i 1.etg. Ca 2000 m2 nærings-
areal. 3 boligetasjer med 60 leiligheter. Også gjennomført
regulering og bebyggelsesplan. Antatt byggestart høst 2002.