[tilbake til startsiden]

Offentlige bygninger

Tilbygg til rådhus
Prosjekt for offentlig servicetorg med bl.a. samlokalisering av statlig virksomhet som Aetat og Trygdeetat. Prosjektet vil binde sammen rådhusbyggene til et "Offentlighetens hus".