Romerike Arkitekter AS
  • Romerike Arkitekter AS har kontor og forretningsadresse på Årnes i Nes kommune, Akershus.
  • Romerike Arkitekter AS ble etablert 01.01.1999 ut fra et privateid arkitektkontor med mer enn 20 års erfaring fra byggebransjen.
  • Romerike Arkitekter AS ledes av Sivilarkitekt MNAL Ole Bj. Folmo.

  
  • Romerike Arkitekter betrakter Østlandet som sitt naturlige nærområdet, og har som visjon å etablere seg som et kompetansesenter innenfor arkitektur og formgiving på Romerike.
  • Romerike Arkitekter har for tiden en stab på seks arkitekter.
  • Romerike Arkitekter beskjeftiger seg med alle typer oppdrag innenfor byggprosjektering og arealplanlegging. Firmaet påtar seg også design-oppdrag tilknyttet generell produktutvikling og profileringsoppgaver.
  • Romerike Arkitekter vektlegger visualiseringen av sine prosjekter, og det nedlegges betydelige ressurser på bruk av ypperste programvare innenfor animasjons- og 3D-teknikker.
  • Romerike Arkitekter har sentral godkjenning for ansvarsrett innefor tiltaksklasse 3.