[tilbake til startsiden]

Reguleringsplaner

Neskollen skole, idrettshall, forretninger og torg
Reguleringsplan, bebyggelsesplan og detaljplaner, samt all
prosjektering av hele sentrumsbebyggelsen. Ferdig 2001.